น้ำ 50 มล. มีกี่ถ้วย?

คำตอบที่ดีที่สุด:
  1. 50 มล. ประมาณ 1.7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐ ดังนั้นจะประมาณ 0.35 ถ้วย
  2. มีประมาณ 1.7 ถ้วยในน้ำ 50 มล.
  3. มีประมาณ 2.5 ถ้วยในน้ำ 50 มล.
  4. มีประมาณ 1.7 ถ้วยในน้ำ 50 มล.
  5. ประมาณ 1

100 มล. มีกี่ถ้วย

เช็คเอาท์คุณรักษาเทียนที่มีฝาปิดหรือปิดหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะวัดน้ำ 50 มล. ได้อย่างไร?

เติมน้ำในถังขนาด 50 มล.

ถ้วย 50 มล. คืออะไร?

ฉันจะเปลี่ยนอัตราส่วนภาพบน HandBrake ได้อย่างไร


มี 8 ออนซ์ของเหลวในถ้วย ดังนั้น 50 มล. จะอยู่ที่ประมาณ 6.25 ออนซ์ของเหลว

กี่ถ้วยน้ำ 50 กรัม?

ต้องใช้น้ำประมาณ 2 ถ้วยตวงเพื่อละลายเกลือ 50 กรัม

1/3 ถ้วยใน ML คืออะไร?

ML 1 3 ถ้วย เท่ากับ 83 มล.

50 มล. เท่ากับช้อนชาหรือไม่?

50 มล. ไม่เท่ากับช้อนชา ช้อนชา เทียบเท่ากับประมาณ 5 มล.

Instacart วินาทีที่ดีต่อรายการคืออะไร?


ฉันจะตวง 40 มล. โดยไม่มีถ้วยตวงได้อย่างไร?

วิธีหนึ่งในการวัดขนาด 40 มล. โดยไม่มีถ้วยตวงคือการใช้หลอดหยดยา เติมน้ำหยดลงในหยดแล้วนับจำนวนหยดในการทำ 40 มล.

1/4 ถ้วยมีกี่ MLS?

มี 3.5 ช้อนโต๊ะใน 1/4 ถ้วย

115g ในถ้วยคืออะไร?

115g เท่ากับ 1/2 ถ้วยตวง

ถ้วย40กรัมราคาเท่าไหร่คะ?

LMT ในด้านการแพทย์คืออะไร?


มีประมาณ 2.5 ถ้วยใน 40 กรัม

คุณวัดน้ำหนึ่งถ้วยได้อย่างไร?

มีหลายวิธีในการวัดน้ำหนึ่งถ้วย วิธีหนึ่งคือการใช้ถ้วยตวง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นภาชนะพลาสติกหรือโลหะที่มีการไล่ระดับที่ด้านข้างเพื่อระบุว่ามีของเหลวอยู่มากน้อยเพียงใด อีกวิธีหนึ่งคือการใช้การวัดปริมาตร เช่น ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ออนซ์ของเหลว และมิลลิลิตร